v

Lise Stolarczyk er født i 1951. Hun har fået sin uddannelse hos Kgl. kapelmusicus Verner Nicolet og hos Severino Gazzelloni i solistklassen på Santa Ceciliakonservatoriet i Rom.
Hun havde koncertdebut på Louisiana i 1980. Fra 1978 – 1990 var hun fastansat som lærer og musiker på Holstebro Musikskole.
Fra 1993 har hun været ansat på Vejle Musikskole, og samme år blev hun også ansat som lærer på Det Jyske Musikkonservatorium i Århus.

Medlem af Solistforeningen af 1921.